فر توکار برقی مدل 6 SI6 874 SC IX آریستون

فر توکار برقی مدل ۶ SI6 874 SC IX آریستون