سینک استیل کد 812/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۸۱۲/۶۰ استیل البرز