سینک گرانیتی مدل DOGMA 90 الیچی

سینک گرانیتی مدل DOGMA 90 الیچی