سینک گرانیتی مدل VALUE 130 الیچی

سینک گرانیتی مدل VALUE 130 الیچی