فر توکار برقی مدل TEOR 60 ES زیگما

فر توکار برقی مدل TEOR 60 ES زیگما