فر توکار برقی مدل TEOR 60 EB زیگما

فر توکار برقی مدل TEOR 60 EB زیگما