فر توکار برقی مدل 860 لامیرا

فر توکار برقی مدل ۸۶۰ لامیرا