سینک استیل کد 300S اخوان

سینک استیل کد ۳۰۰S اخوان