فر توکار برقی مدل 3 SA3 544 C IX آریستون

فر توکار برقی مدل ۳ SA3 544 C IX آریستون