فر توکار برقی مدل 7 SI7 864 SH IX آریستون

فر توکار برقی مدل ۷ SI7 864 SH IX آریستون