فر توکار برقی مدل 9 SI9 891 SC IX آریستون

فر توکار برقی مدل ۹ SI9 891 SC IX آریستون