فر توکار گاز و برق مدل DF-622 داتیس

فر توکار گاز و برق مدل DF-622 داتیس