فر توکار سفید گاز و برق مدل DF-625 ultra داتیس

فر توکار سفید گاز و برق مدل DF-625 ultra داتیس