سینک استیل مدل DB-136 داتیس

سینک استیل مدل DB-136 داتیس