سینک استیل مدل کورین 110 داتیس

سینک استیل مدل کورین ۱۱۰ داتیس