صفحه برقی دو المنته مدل Cristallo 2ES40CBV زیگما

صفحه برقی دو المنته مدل Cristallo 2ES40CBV زیگما