صفحه برقی چهار المنته مدل Cristallo 4ES60CBV زیگما

صفحه برقی چهار المنته مدل Cristallo 4ES60CBV زیگما