صفحه برقی پنج المنته مدل Cristallo 5ES90CBBS زیگما

صفحه برقی پنج المنته مدل Cristallo 5ES90CBBS زیگما