سینک گرانیتی مدل QUADRA 350 INSET الیچی

سینک گرانیتی مدل QUADRA 350 INSET الیچی