سینک گرانیتی مدل vivaldi 150 کن

سینک گرانیتی مدل vivaldi 150 کن