فر توکار برق مدل DF-675 داتیس

فر توکار برق مدل DF-675 داتیس