سینک استیل مدل 93854 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۸۵۴ ترامونتینا