هود مورب مدل بارلی موج (آنیون) مشکی داتیس

هود مورب مدل بارلی موج (آنیون) مشکی داتیس