سینک استیل مدل 93808 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۸۰۸ ترامونتینا