فر توکار گاز و برق مدل DF-670 داتیس

فر توکار گاز و برق مدل DF-670 داتیس