فر توکار برق مدل DF-672 داتیس

فر توکار برق مدل DF-672 داتیس