شیر روشویی پایه بلند ماموت سفید طلایی کرومات

شیر روشویی پایه بلند ماموت سفید طلایی کرومات