سینک استیل مدل Tao ۲B ۱۳۰ st AUTO زیگما

سینک استیل مدل Tao ۲B ۱۳۰ st AUTO زیگما