سینک استیل مدل PD ۸۶ ۲BKITW زیگما

سینک استیل مدل PD ۸۶ ۲BKITW زیگما