سینک استیل مدل PD ۸۶ ۲BKITB زیگما

سینک استیل مدل PD ۸۶ ۲BKITB زیگما