سینک استیل مدل 93860 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۸۶۰ ترامونتینا