سینک استیل مدل 93857 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۸۵۷ ترامونتینا