سینک استیل مدل 93918 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۹۱۸ ترامونتینا