سینک استیل مدل 94004 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۴۰۰۴ ترامونتینا