سینک استیل مدل 94000 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۴۰۰۰ ترامونتینا