سینک استیل مدل 94009 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۴۰۰۹ ترامونتینا