سینک استیل مدل 93954/173 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۹۵۴/۱۷۳ ترامونتینا