سینک استیل مدل 93954/103 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۹۵۴/۱۰۳ ترامونتینا