سینک استیل مدل 95955/103 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۵/۱۰۳ ترامونتینا