سینک استیل مدل 93955/173 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۳۹۵۵/۱۷۳ ترامونتینا