سینک استیل مدل 95956/103 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۶/۱۰۳ ترامونتینا