سینک استیل مدل 95956/173 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۶/۱۷۳ ترامونتینا