سینک استیل مدل 95957/103 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۷/۱۰۳ ترامونتینا