سینک استیل مدل 95957/173 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۷/۱۷۳ ترامونتینا