سینک استیل مدل 95958/103 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۸/۱۰۳ ترامونتینا