سینک استیل مدل 95958/173 ترامونتینا

سینک استیل مدل ۹۵۹۵۸/۱۷۳ ترامونتینا