سینک استیل کد 814/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۸۱۴/۶۰ استیل البرز