سینک استیل کد 813/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۸۱۳/۶۰ استیل البرز