سینک استیل کد 735/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۷۳۵/۶۰ استیل البرز