سینک استیل کد 734/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۷۳۴/۶۰ استیل البرز